ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขึ้นในประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้สถานศึกษาปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 และให้เปิดเรียนปีการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและมีมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
          โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ ได้จัดการเรียนรู้ผ่านระบบ ON Air และ On Line มาตั้งแต่             วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เพื่อความไม่ประมาทในการป้องกันไม่ให้นักเรียนและบุคลากรฯในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1.การกรองนักเรียน
 • นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดยรถรับส่งของโรงเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ก่อนขึ้นรถจะมีการคัดกรองตามที่กล่าวมา วัดอุณหภูมิ เมื่อพบนักเรียนมีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสให้จัดเก็บข้อมูล ประสานผู้ปกครอง และให้กลับบ้าน แจ้ง อสม.พื้นที่ดูแล ให้ครูประจำชั้นติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองจนกว่านักเรียนจะรักษาตัวหายป่วยจึงมาเรียนได้ตามปกติและหลังจากลงรถก็จะมีการคัดกรองที่โรงเรียนอีกครั้ง
 • นักเรียนที่เดินเท้ามาโรงเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า วัดอุณหภูมิ เวลา 07.00-08.00น. ณ จุดรับส่งนักเรียนหน้าอาคาร สปช.2/28 เมื่อพบนักเรียนมีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสให้จัดเก็บข้อมูลประสานผู้ปกครอง แจ้ง อสม.พื้นที่ดูแล และให้กลับบ้าน ให้ครูประจำชั้นติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองจนกว่านักเรียนจะรักษาตัวหายป่วยจึงมาเรียนได้ตามปกติ
 • ผู้ปกครองมาส่งโดยรถจักรยานยนต์และรถยนต์ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า     วัดอุณหภูมิเวลา 07.00-08.00น. ณ จุดรับส่งนักเรียนหน้าอาคาร สปช.2/28  เมื่อพบนักเรียนมีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสให้จัดเก็บข้อมูล และให้กลับบ้านพร้อมผู้ปกครองแจ้ง อสม.พื้นที่ดูแล ให้ครูประจำชั้นติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองจนกว่านักเรียนจะรักษาตัวหายป่วยจึงมาเรียนได้ตามปกติ
 • หากฝนตกจุดคัดกรองสำหรับนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นหน้าห้องพยาบาล อาคาร สปช.2/28
 • สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการหรือนักเรียนที่มาช้าจะคัดกรองหน้าห้องสำนักงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 08.00น. เป็นต้นไป
2. สิ่งของที่นักเรียนต้องเตรียมมาโรงเรียนทุกวัน
 • หน้ากากอนามัย หรือ /Face shield /หน้ากากผ้า
 • ขวดน้ำ/แก้วน้ำ
 • จาน ช้อนหรืออุปกรณ์รับประทานอาหาร ถุงหรือกระเป๋า
 • อุปกรณ์เครื่องเขียน
3. การแต่งกาย
 • วันจันทร์          ชุดนักเรียน
 • วันอังคาร         พละ
 • วันพุธ             ชุดฟรีสไตล์
 • วันพฤหัสบดี      ชุดนักเรียน
 • วันศุกร์            ชุดฟรีสไตล์
4. กิจกรรมที่ดำเนินการเมื่ออยู่ในโรงเรียน
 • นักเรียนมาเรียน ปกติ 07.00-08.00น.  เข้าทางประตูโรงอาหาร
 • นักเรียนผ่านจุดคัดกรอง
 • เคารพธงชาติ เวลา 08.00น.หรือตามความเหมาะสม
 • โรงเรียนสอนตามตารางเรียน กลับบ้าน เวลา 15.30น.
 • พักรับประทานอาหารอาหารแบ่ง 2 ช่วงเวลาคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เวลาพัก11.00-12.00น.และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เวลาพัก 12.00-13.00น. นักเรียนไม่นำอาหารทุกชนิดมารับประทานที่โรงเรียนยกเว้นนักเรียนที่มีความจำเป็น
 • ช่วงบ่ายคัดกรอกวัดอุณหภูมิโดยครูประจำชั้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2563,16:11   อ่าน 227 ครั้ง