ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
31 หมู่ที่ 6   ตำบลคุระ  อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ shorturl.at/ikyFH
Email : thungrakchaipat@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/thungrak.chaipat.cpm


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน