สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน


สีประจำโรงเรียน

   

ชมพู  หมายถึง ความร่าเริง  มองโลกในแง่ดี ความโอบอ้อมอารี

ขาว  หมายถึง ความบริสุทธ์  สะอาด


 


ต้นไม้ประจำโรงเรียน           ต้นเทพทาโร


 
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน          ดอกรักทุ่ง

 

รหัสโรงเรียน 10 หลัก  1082330050
รหัสโรงเรียน 8 หลัก  82010120
รหัสโรงเรียน 6 หลัก  330050