ข่าวประชาสัมพันธ์
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เนื่องด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์จะครบวาระในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้นั้นทางโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์สรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. ผู้แทนผู้ปกครอง  จำนวน  1  คน
2. ผู้แทนครู  จำนวน  1  คน
3. ผู้แทนองค์กรชุมชน  จำนวน  1  คน
4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จำนวน  1  คน
5. ผู้แทนศิษย์เก่า  จำนวน  1  คน
6. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา  จำนวน 1  รูปหรือ  จำนวน  1  คน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,09:07   อ่าน 237 ครั้ง