ภาพกิจกรรม
โครงการการทดลองปลูกมันญี่ปุ่น
วันที่ 14 ธันวาคม 2563
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการการทดลองปลูกมันญี่ปุ่น เพื่อเปรียบเทียบ จำนวน 3 สายพันธุ์ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรการปลูกมันญี่ปุ่น

โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,11:56   อ่าน 19 ครั้ง