ภาพกิจกรรม
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบเมล็ดผัก ปลาดุก และอุปกรณ์เพาะปลูก
เดือนกันายายน 2563 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ได้มอบเมล็ดผัก ปลาดุก และอุปกรณ์เพาะปลูก ดังรายการ
 1. เห็ด                              500        ก้อน
 2. ปลาดุก                         2,000     ตัว
 3. อาหารปลาดุกเล็ก          4            กระสอบ
 4. อาหารปลาดุกกลาง        4            กระสอบ
 5. อาหารปลาดุกใหญ่         6            กระสอบ
 6. พลาสติกคลุมร่อง           1            ม้วน
 7. ตาข่ายพลาสติก             1            ม้วน
 8. สายยาง                         1            ม้วน
 9. เข่งพลาสติก                  3            ใบ
 10. เมล็ดผัก                        20           ซอง
 11. ถาดเพาะ                       10           ถาด
 12. มูลวัว                            20            กระสอบ

โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2563,13:48   อ่าน 78 ครั้ง