ภาพกิจกรรม
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร
             สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านการเกษตร กิจกรรมสนับสนุนวัสดุเพื่อพัฒนาพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแบบแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรต้นแบบ โดยได้มอบ
  1. เห็ด                    1,000   ก้อน
  2. ปลาดุก               1,000   ตัว
  3. ไก่                      100      ตัว
  4. อาหารปลาดุก      2          กระสอบ
  5. อาหารไก่             33        กระสอบ
  6. สายยาง               1          ม้วน
  7. พลั่วด้ามเหล็ก      5          ด้าม
  8. คราดพลาสติก      5          ด้าม
  9. ขี้ไก่                     27        กระสอบ
  10. ดินปลูก                150      กระสอบ

และในวันที่ 15 กันยายน 2563
นายไตรเทพ สุดสำอาง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี
ได้มามอบก้อนเชื้อเห็ด และให้ความเกี่ยวกับการดูแลเห็ด ชนิดของเห็ด
ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,14:07   อ่าน 63 ครั้ง