รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
31 หมู่ที่ 6   ตำบลคุระ  อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150
เบอร์โทรศัพท์ shorturl.at/ikyFH
Email : thungrakchaipat@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :