ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 12 มี.ค. 64
ประชาพิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 30 ต.ค. 63
คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน การบัญชี 15 ต.ค. 63
มาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 02 ก.ย. 63
การสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 23 ม.ค. 63
วิถีทั่วไทย : นักเรียนพังงาทำเกษตรเป็นอาหารกลางวัน (2 ส.ค. 61) 23 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปี ๒๕๖๐,ประจำปี๒๕๖๑ 13 ธ.ค. 60
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปี ๒๕๖๐,ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ครั้งที่๒ 22 พ.ย. 60
ประกาศสั่งซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ข่าวการศึกษา
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ